V obvodnom kole, ktoré sa konalo 13.1.2016 sa zúčastnili dvaja žiaci – víťazi školských kôl, Lukáš Varga zo 6.A a Marek Pecháň z 9.B triedy.

Lukáš Varga sa v kategórii 1A umiestnil na 5. mieste a Marek Pecháň sa v kategórii 1B umiestnil na 8. mieste. Obaja účastníci sú zároveň aj úspešnými riešiteľmi obvodného kola. Obom im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

OZNAČENIA
Share This