Žiaci siedmeho ročníka mali v rámci Občianskej náuky vypracovať projekt na tému Kam kráča ľudská spoločnosť.

Tému mohli spracovať v podobe plagátu, úvahy, alebo mohli natočiť video. Z množstva zaujímavých prác vyberáme nasledovné:

Ľudská spoločnosť, celý dnešný svet, je sám o sebe veľmi zložitý komplikovaný systém. Každá ľudská bytosť v tomto systéme je jedinečná a nenapodobiteľná. Sme rôzni a každý si vyberáme svoju cestu. Neviem, kam kráčajú ostatní a ešte ani presne neviem, kam kráčam ja. Zatiaľ sa snažíme svet pochopiť a vybrať si ten správny smer.

Okolitý svet nás fascinuje a vplýva na naše myslenie. V dnešnej dobe na otázku: „Kam kráča ľudská spoločnosť?“, väčšina volí rovnakú odpoveď: „Do záhuby!“ Áno, počúvam to stále, ale chce sa mi kričať: „Nie!“ Nechcem takýto smer, som príliš mladá, ešte som tak málo zažila a videla. Chcem si plniť svoje sny!

Reálny svet nám ukazuje túžby ľudí po mori, peniazoch či majetku. Počúvame o ničení prírody, vraždách, krádežiach, drogách, terorizme, ľudskej zlobe a závisti. Médiá sú preplnené Kriminovinami alebo ukážkami „kto čo má“ a „za koľko“. Ak sa objaví v televízii alebo v rozhlase správa o pomoci, láske a obyčajnom šťastí, tak je to obyčajne v čase, keď sme v škole alebo spíme. Vyzerá to tak, že sa hanbíme ukázať túto stránku života. A práve tu vidíme ten správny smer pre našu ľudskú spoločnosť. Nezabudnime na pozitívne vlastnosti – toleranciu, srdečnosť, úprimnosť, priateľstvo a lásku. Zdokonaľme poznatky našich predkov. Hľadajme odpovede na nepoznané a využime ich pre dobro ľudstva a pre záchranu našej modrej planéty.

Moje kroky sú len malé a sama nezmením svet. Ale ak nás bude viac, tak aj maličkosti dokážu veľké veci a budúcnosť môže byť taká, o akej snívame. Budem cestovať, spoznávať mnohé krajiny, budem mať veľa priateľov a tešiť sa z pohľadu na krajinu.

Tatiana Plavecká

žiačka 7.B

Share This