20.6.2008 žiaci druhého stupňa navštívili podujatie TIP – TOP Ekomóda s pod názvom „Ďalekohľadom do sociálnych vrstiev minulosti“.

Akcia sa uskutočnila vo veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu. Zámerom projektu bolo podporiť aktivity práce s deťmi a mládežou s dôrazom na vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv. Ekomóda bola prehliadkou modelov, vytvorených z odpadového materiálu, poukazujúcich na rozdiely sociálnych vrstiev v minulosti a dnes. Odev, ktorý vytvorili žiaci ZŠ a SŠ v okrese Púchov, nám dal námet, ako sa dajú využiť odpadové materiály na kreatívnu tvorbu s výchovným zameraním.

OZNAČENIA
Share This