Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ako sa z človeka stáva vlastenec sa uskutočnilo 23. 6. 2008 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

Skvelý kultúrny program predviedli žiaci Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave, ceny laureátom zlatého pásma odovzdával predseda poroty, reportér a spisovateľ Drahoslav Machala a Etela Hessová, riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnili ďalší členovia poroty: politológ Svetozár Krno, filozof Jozef Lysý, učiteľky Alica Šimková a Dušana Bajusová, spoluorganizátori súťaže Ján Tazberík, riaditeľ Národného osvetového centra, Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV. Odbor školstva MČ Staré Mesto zastupovala Soňa Budincová a čestným hosťom bola Jela Bučková, príbuzná Milana Hodžu, ktorého meno nesie naša škola.

Niekoľko údajov:
Organizátori: Národné osvetové centrum, Ústav politických vied SAV, ZŠ Dr. Milana Hodžu.

Porota súťaže:
Drahoslav Machala, spisovateľ – predseda poroty
Alica Šimková, učiteľka
Dušana Bajusová, učiteľka
Eleonóra Petrovičová, Ústav politických vied SAV
Jozef Lysý, filozof
Svetozár Krno, politológ

Počet zapojených škôl: 33
Počet zaslaných prác: 69

Počet ocenených prác:
Zlaté pásmo – 5
Strieborné pásmo – 13
Bronzové pásmo – 15

Počet uverejnených prác v zborníku – 33 + 4, spolu 37 prác.


Laureáti zlatého pásma:
1. Radovan Potočár Gymnázium Andreja Vrábla Levice
2. Kristína Sámelová Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
3. Terézia Kovaničová ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava
Júlia Gablíková ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava
Michaela Besedová ZŠ M. Olšovského Malacky

Laureáti strieborného pásma:
Rebeka Zacková Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín,
Monika Dúbravková ZŠ Hodžova Trenčín,
Alena Pániková Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín,
Alexandra Burčíková ZŠ s MŠ Kuzmice,
Mariana Sečková ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves,
Nora Paľovová Gymnázium Ivana Bella Handlová,
Pavol Šalata ZŠ Jána Švermu Michalovce,
Richard Kakaš ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava,
Michal Limpár ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava,
Lukáš Počatko ZŠ Okružná Michalovce,
Barbora Sliepková ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava,
Ján MIloslav TazberíkZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava,
Rima Oweisová ZŠ Hlboká cesta Bratislava.

Laureáti bronzového pásma:
Nikola Dubovanová ZŠ Madunice,
Maroš Haluška ZŠ Komenského Púchov,
Miriam Holická ZŠ Gorkého Trnava,
Jana Čiznárová Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín,
Ladislav Macko ZŠ Tríbečská Topoľčany,
Kristína Mikušová ZŠ Veľké Kostoľany,
Patrik Komanický ZŠ s MŠ Kuzmice,
Laura Fečová ZŠ Jána Pavla II. Košice,
Lenka Petríková II. ZŠ Jána Švermu Michalovce,
Lukáš Hric ZŠ Okružná Michalovce,
Adriána Mrázová ZŠ Budkovce,
Jasmínka Michalčáková ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Bratislava,
Tomáš Sabol ZŠ Hlboká cesta Bratislava,
Linda Moróczová ZŠ Vazovova Bratislava.

OZNAČENIA
Share This