Naša škola sa tento rok opäť zapojila do projektu Naše mesto, čo je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. 07.06.2024 prišlo 21 dobrovoľníkov na prvý stupeň skrášliť, vyčistiť a zrevitalizovať priestory a dvor školy. Dobrovoľníci opravovali plot materskej školy, odstránili staré, drevené laty, napílili, obrúsili, natreli a nainštalovali nové. Pomohli naložiť do kontajnera stavebný odpad, ktorý už neleží na vonkajších plochách školy. Pokosili dvor materskej školy a v neposlednom rade sa dobrovoľníčky pustili do hĺbkového čistenia telocvične a kabinetu. Taktiež pozametali vonkajší areál a vytrhali burinu. Školský dvor je teraz oveľa krajší.

Za ochotu a nasadenie im patrí veľká vďaka!

Share This