Žiaci 3.A navštívili Mestskú knižnicu a pod taktovkou Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých spoznávali tajomstvá Sveta pána Brailla. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o tom, kto bol Louis Braille a ako sa mu podarilo vymyslieť Braillovo písmo. Zoznámili sa s časopismi v Braillovom písme aj reliéfmi, ktoré sa používajú namiesto obrázkov. Mali možnosť vyskúšať si rôzne pomôcky a spoločenské hry, ktoré majú nevidiaci a slabozrakí k dispozícii a nakoniec žiaci dostali možnosť sami si preložiť jednoduché slovo napísané Braillovým písmom.

Share This