viedeň v udalostiach:

Exkurzia do Viedne

   Udalosť    2. stupeň   9. 1. 2015

Žiaci 8.A a 8.B triedy navštívili 10. 12. 2014 predvianočnú Viedeň.Prvou zastávkou nášho pobytu v hlavnom meste Rakúska bolo Technické múzeum (Technisches Museum Wien). Toto „zážitkové“ múzeum sa nachádza v krásnom objekte z obdobia secesie a na ploche cca 22 000 m2 ponúka priestor na výnimočné pohľady do sveta techniky. Na ... čítať ďalej

Exkurzia do Viedne

   Udalosť    2. stupeň   10. 12. 2013

Žiaci 8.A. a 8.B. sa zúčastnili na exkurzii vo Viedni. Videli Technické múzeum, ktorého mnohé exponáty si mohli žiaci vyskúšať. Po návšteve múzea sa presunuli na tradičné viedenské vianočné trhy. ... čítať ďalej

Návšteva Prírodovedného múzea vo Viedni

   Udalosť    2. stupeň   21. 6. 2012

Šiestaci a siedmaci navštívili v rámci koncoročného triedneho výletu historické centrum Viedne a Prírodovedné múzeum.Deti mali možnosť spoznať najvýznamnejšie pamiatky hlavného mesta Rakúska, bližšie sa oboznámili s monumentálnym gotickým chrámom – Dómom sv. Štefana, navštívili cisárske sídlo Habsburgovcov Hofburg a ... čítať ďalej

Návšteva ZOO Schönbrunn

   Udalosť    2. stupeň   23. 6. 2011

V predposlednom týždni školského roka sa žiaci 6.-8. ročníka vybrali na výlet do Viedne. Viedenská zoologická záhrada je najstaršou zoologickou záhradou v Európe a jednou z najstarších zoologických záhrad  na svete. Bola založená v roku 1752 a postupne sa stávala domovom mnohých druhov zvierat, ktoré možno obdivovať v jednotlivých ... čítať ďalej