Posledný marcový deň patril v našej základnej škole dňu otvorených dverí. Preto sme so Sovičkami neváhali a s radosťou prijali pozvanie od našich starších kamarátov, ich pani učiteliek, a vstúpili do veľkých tried. Čakali nás ukážky výučby niektorých predmetov a množstvo tvorivých aktivít. ĎAKUJEME!

Share This