Trojčlenné družstvo našich siedmakov a ôsmakov (Filip Fuska – 7.B, Adam Čikeš – 8.B, Lukáš Barčák – 8.B) sa zúčastnilo na okresnom kole 21. ročníka Biblickej olympiády. V náročnej súťaži, ktorá pozostávala z piatich úloh, obsahom ktorých boli biblické knihy (Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester a Prvý Petrov list), sa im veľmi darilo a svoju premiérovú účasť v súťaži oslávili výborným tretím miestom.

Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

Share This