V úseku literatúry pre deti a mládež knižnica pripravila pre našich prváčikov akciu pod názvom “Vítanie prvákov”.

Mestská knižnica je významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá poskytuje služby verejnosti od r. 1900, keď ju slávnostne otvoril mešťanosta Tivadar Brolly za účasti vtedajších predstaviteľov kultúrneho života. Dnes jej fond tvorí takmer 280 000 dokumentov a svoje služby poskytuje na niekoľkých špecializovaných pracoviskách.

V úseku literatúry pre deti a mládež knižnica pripravila pre našich prváčikov akciu pod názvom “Vítanie prvákov”, kde im pani knihovníčka hravou formou porozprávala o histórii tejto knižnice.  Ukázala im mnohé zaujímavé tituly, žiaci riešili zaujímavý kvíz, dostali darček a nakoniec im rozdali čitateľské preukazy. Mohli si  vybrať z bohatej ponuky ktorúkoľvek knižku, pri ktorej zažijú veselé a vzrušujúce čítanie.  Žiaci odchádzali do školy spokojní a tešili sa, že sa čoskoro naučia čítať a budú si môcť aj sami prečítať zaujímavú rozprávočku.

OZNAČENIA
Share This