čitateľské preukazy v udalostiach:

Návšteva v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici

   Udalosť    1. stupeň   22. 9. 2011

V úseku literatúry pre deti a mládež knižnica pripravila pre našich prváčikov akciu pod názvom "Vítanie prvákov".Mestská knižnica je významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá poskytuje služby verejnosti od r. 1900, keď ju slávnostne otvoril mešťanosta Tivadar Brolly za účasti vtedajších predstaviteľov kultúrneho života. Dnes ... čítať ďalej