prváci v udalostiach:

Keramika a glazovanie v CVČ

   Udalosť    1. stupeň   2. 3. 2016

Prváci už po tretíkrát zažili vyučovanie výtvarnej výchovy netradične v Centre voľného času na Štefánikovej ulici.Ako vždy ich práca mimoriadne zaujala. Snažili sa pozorne počúvať pokyny pani učiteliek, aby vytvorili čo najkrajšie výrobky z keramickej hliny. Aj keď to nie je jednoduchá práca, výsledkom boli krásne misky ... čítať ďalej

Pasovanie do stavu školského

   Udalosť    1. stupeň   19. 9. 2013

Deti zo škôl Starého Mesta sa zišli na Hviezdoslavovom námestí, aby boli symbolicky pasovaní do stavu školského. Prváčikov pasovala pani starostka Tatiana Rosová. Slávnostne priložila veľkú ceruzku na rameno každého z nich a obdarovala ich hodnotnými darčekmi. Atmosféru podujatia spríjemnili žiaci bratislavských škôl kultúrnym ... čítať ďalej

Za separovaný zber voľné vstupenky do ZOO

   Udalosť    1. stupeň   30. 9. 2011

Zberné suroviny OLO vyzvali deti bratislavských škôl k zberu separovaného odpadu – PET fliaš, do ktorého sa zapojili aj naši prváciOdmenou za vynaložené úsilie bola návšteva viac ako 150 druhov zvierat v bratislavskej ZOO. Na celodennej poznávacej exkurzii deti mohli pozorovať exotické aj domáce zvieratká v reálnych situáciách ... čítať ďalej

Pasovanie prvákov

   Udalosť    1. stupeň   23. 9. 2011

V Starom Meste sa konalo už tradičné pasovanie prvákov základných škôl. Tento rok sa slávnosť konala na Hviezdoslavovom námestí, kde sa často stretli aj tri pokolenia. „Pasovačku“ pripravil Miestny úrad. Deťom sa prihovorila pani starostka mestskej časti Staré Mesta. Súčasťou programu bolo vystúpenie starších spolužiakov ... čítať ďalej

Návšteva v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici

   Udalosť    1. stupeň   22. 9. 2011

V úseku literatúry pre deti a mládež knižnica pripravila pre našich prváčikov akciu pod názvom "Vítanie prvákov".Mestská knižnica je významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá poskytuje služby verejnosti od r. 1900, keď ju slávnostne otvoril mešťanosta Tivadar Brolly za účasti vtedajších predstaviteľov kultúrneho života. Dnes ... čítať ďalej

Prvý deň v škole

   Udalosť    1. stupeň   5. 9. 2011

Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach. Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani starostky Rosovej a pani riaditeľky Hessovej deti  s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili ... čítať ďalej

Výlet na farmu Humanita

   Udalosť    1. stupeň   2. 6. 2011

Prváci a II. C trieda boli na školskom výlete na farme Humanita. V krásnom prostredí sa zoznámili s množstvom zaujímavých zvierat, veľa sa o nich dozvedeli a mohli si ich aj pohladkať. Deti mali možnosť jazdiť aj na koníkoch. ... čítať ďalej

Hromadné ukážky policajnej činnosti

   Udalosť    1. stupeň   31. 5. 2011

Žiaci prvého a druhého ročníka mali možnosť zúčastniť sa na hromadnej ukážke policajnej činnosti, ktorá bola súčasťou našej dlhodobej spolupráce s policajným zborom. Deti s veľkým záujmom sledovali prácu policajtov - policajnú kynológiu, hipológiu a PPÚ. Bol to pre ne nevšedný zážitok. ... čítať ďalej