Dňa 12. 01. 2016 sa konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali staronoví víťazi školského kola PETER BELANSKÝ zo 6.A triedy (kategória 1A) a JÁN BELANSKÝ z 9. A triedy (kategória 1B).

Olympiáda tradične pozostávala z písomnej časti (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test) a ústnej časti (voľný rozhovor, práca s obrázkom). Bratia Belanskí si počínali veľmi dobre a v silnej konkurencii zástupcov staromestských škôl a osemročných gymnázií dosiahli vynikajúce umiestnenie.

PETER BELANSKÝ získal v kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) 91 bodov zo 100 a tým obsadil postupové 1. miesto a stal sa úspešným riešiteľom Olympiády v nemeckom jazyku.

JÁN BELANSKÝ získal v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) 84 bodov zo 100 a tým obsadil vynikajúce 4. miesto a stal sa úspešným riešiteľom Olympiády v nemeckom jazyku.

PETROVI BELANSKÉMU držíme palce v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa bude konať 11. 02. 2016.

OZNAČENIA
Share This