Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Žiaci prvého stupňa si v Sade Janka Kráľa formou didaktických hier vyskúšali riešenie mimoriadnych situácií – civilná obrana, prakticky si osvojovali zručnosti v oblastiach zdravotná príprava a základné činností pri pobyte a pohybe v prírode.

Share This