V roku 2022 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu už 15. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Súťaž je vyhlasovaná v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV – Veda pri príležitosti Dní Milana Hodžu.

Témou 15. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl bola tento rok myšlienka významného slovenského jazykovedca, prof. Jozefa Mistríka: „Prečo sa vlastne ľudia z cudziny radi vracajú? Nielen preto, že sa chcú vrátiť do svojej vlasti, rodného kraja, ale hlavne preto, že cudzou rečou sa nedá povedať to, čo sa dá povedať v rodnej reči.“ Myšlienka profesora Mistríka priviedla vyhlasovateľa k tohtoročnej téme: „ Ako nás neviditeľné putá spájajú s domovom.“

Slávnostné odovzdanie diplomov, zborníkov a vecných darov sa uskutočnilo 30. 09. 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave. O sprievodný kultúrny program sa postarali žiaci zo ZŠ s MŠ Milana Hodžu.

Veľmi nás potešila prítomnosť ocenených, ktorí do Bratislavy pricestovali z rôznych kútov Slovenska.

Share This