Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým.

Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku.

Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môžu obohatiť život rodiny

a byť jej oporou a príkladom.

Naši žiaci boli pozdraviť starkých pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v knižnici

na Panenskej ulici. Deti si na túto slávnosť s potešením pripravili pekný kultúrny program.

Naším prianím bolo, aby sa starkí dobre cítili a aby im na túto slávnostnú chvíľu zostali milé spomienky.

OZNAČENIA
Share This