Domov dôchodcov v udalostiach:

Október – mesiac úcty k starším 2016

  4. oct 2016, 10:00 am    Udalosť    Nezaradené   4. 10. 2016

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môžu obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Naši žiaci boli pozdraviť starkých pri príležitosti ... čítať ďalej

Október – mesiac úcty k starším

   Udalosť    Nezaradené   1. 10. 2015

Každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým. Malo by to byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami obohacujú život rodiny a sú jej oporou a príkladom. Aj naši žiaci pozdravili starkých pri príležitosti ich sviatku. Slávnosť, ktorá sa konala v Knižnici ... čítať ďalej

Október – mesiac úcty k starším

   Udalosť    Celá škola   1. 10. 2014

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, sa s úctou obraciame k občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými ... čítať ďalej

MDŽ v Domove dôchodcov – Uctime si našich starkých

   Udalosť    Nezaradené   8. 3. 2012

Ženy do života spoločnosti vnášajú predovšetkým krásu, nežnosť a eleganciu. Majú jedinečné poslanie ako ochrankyne rodiny, milujúce matky a manželky. Vytvárajú hodnoty, za ktoré im patrí obdiv a úcta. Naši žiaci si našli čas a navštívili starkých z Domu tretieho veku na Podjavorinskej ulici. Pripravili si pekný kultúrny ... čítať ďalej

Návšteva v Domove dôchodcov

   Udalosť    Nezaradené   13. 12. 2010

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť a zaspomínať si. 13. decembra našim žiakom pripadla milá úloha pozdraviť a potešiť starkých pri príležitosti najkrajších sviatkov roka. Táto slávnostná udalosť sa konala v Domove ... čítať ďalej

Návšteva v Domove dôchodcov

   Udalosť    Celá škola   15. 10. 2009

Už od roku 1990 je prvý október Medzinárodným dňom starších ľudí. Pre našu školu sa stalo tradíciou pripomenúť si tento deň nielen v kalendári, ale skutočne potešiť starkých v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ulici. Naši žiaci pripravili krátky kultúrny program a spestrili tak slávnostné otvorenie výstavky ručných prác. ... čítať ďalej