Každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým.

Malo by to byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami obohacujú život rodiny a sú jej oporou a príkladom.

Aj naši žiaci pozdravili starkých pri príležitosti ich sviatku. Slávnosť, ktorá sa konala v Knižnici na Panenskej ulici, bola spojená s otvorením výstavky ich ručných prác. Deti si s radosťou pripravili pekný kultúrny program. Naším prianím bolo, aby sa starkí dobre cítili a aby im na túto slávnostnú chvíľu zostali milé spomienky.

OZNAČENIA
Share This