Október – mesiac úcty k starším v udalostiach:

Október – mesiac úcty k starším

   Udalosť    Nezaradené   1. 10. 2015

Každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým. Malo by to byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami obohacujú život rodiny a sú jej oporou a príkladom. Aj naši žiaci pozdravili starkých pri príležitosti ich sviatku. Slávnosť, ktorá sa konala v Knižnici ... čítať ďalej