My šiestaci sme dňa 3.10.2013 boli znovu na návšteve v Spojenej škole Dúbravská cesta 1. V tejto škole sa vzdelávajú deti s viacnásobným postihnutím – mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým a zmyslovým postihnutím. Sú to naši dlhoroční kamaráti a spolu s nimi a športovcami z Kene sme sa zúčastnili na Veľkom africkom športovaní.

Naši kamaráti mali celý čas úsmev na tvári. Boli ponorení v bazéne s guľôčkami a hrali sme sa, že plávajú v mori. Boli sme rozdelení na červený a žltý tím. Vyťahovali sme z mora obrázky morských živočíchov a plnili spoločne rôzne iné úlohy. Dobré bolo, že nikto neprehral ani nevyhral. Športoval tam s nami aj slepý bežec Henry Wanyoike s jeho navigátorom a ten sa volal Joseph Kibunja. Henry stratil zrak keď mal 21 rokov následkom slabej mŕtvice. V roku 2000 vyhral  svoju prvú zlatú medailu na paraolympijských hrách v Sydney v behu. Joseph behá vedľa Henryho a sú spojení povrázkom priviazaným k zápästiam. Mali sme s nimi aj besedu, na ktorej sme sa ich pýtali na rôzne veci. Na otázku prečo sa rozhodol Henry behať, odpovedal: ,,Chcem demonštrovať, že aj ľudia ako ja chcú a môžu niečo dokázať. Máme schopnosti, ktoré dokážeme rozvinúť, ak dostaneme príležitosť.“Sami sme si skúsili aj beh naslepo. Myslíme si, že šport podporuje rehabilitáciu ľudí s postihnutím, pomáha im získavať sebadôveru. Otvára oči a mení spôsob, akým ostatní vnímajú ľudí s postihnutím. Zistili sme, že šport je účinným nástrojom na podporu zaradenia ľudí s postihnutím do spoločnosti. Boli sme veľmi radi, že sme mohli zase navštíviť našich kamarátov, s ktorými sa stretávame už roky.

Anička Cvrkalová a Sofi Okoličányová, 6.A

OZNAČENIA
Share This