angličtina v udalostiach:

Divadelné predstavenie pre žiakov 8.ročníka

   Udalosť    2. stupeň   22. 12. 2016

Dňa 20.12.2016 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Peter Black 3 v DK Vajnory. Predstavenie Peter Black 3 je voľným pokračovaním divadelnej hry Peter Black a Peter Black 2 „A new beginning“ a taktiež finálovým ukončením tejto javiskovej trilógie. Tak ako sa predchádzajúce predstavenia tematicky točili ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   10. 12. 2015

Žiaci 6. až 9. ročníka sa 10. decembra zúčastnili na Olympiáde v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa do obvodného kola prebojoval Lukáš Varga zo 6.A. V kategórii 1B postúpil z prvého miesta Marek Pecháň z 9.B.Test sa zameriaval na dve oblasti. V prvej si žiaci overili svoje schopnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    1. stupeň   10. 2. 2014

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    1. stupeň   10. 2. 2014

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto ... čítať ďalej