olympiády v udalostiach:

Naše úspechy v školskom roku 2012/2013

   Úspechy    1. stupeň   2. 8. 2013

Školský rok 2012/2013 bol pre naše deti opäť plný úspešných umiestnení v rôznych súťažiach. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Naše úspechy v školskom roku 2012/2013 Olympiáda v anglickom jazyku Ema Dobišová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A Karolína ... čítať ďalej

Olympiáda v nemeckom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   24. 1. 2013

Vo štvrtok 24. 01. 2013 sa konalo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov) našu školu reprezentovala víťazka školského kola Soňa Boorová z 9.A triedy.Súťažnými disciplínami boli počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test a ústny prejav (popis obrázku a voľný rozhovor).Vo ... čítať ďalej