Školský klub detí (ŠKD) bude v prvom týždni školského roka 2022/2023 fungovať nasledovne:

Od 05.09. 2022 do 09.09. 2022 je ranný klub od 6:45 do 7:40, poobedný začína po poslednej vyučovacej hodine a končí o 16:00. Žiaci obedujú podľa osobitného rozvrhu.

O organizáci ŠKD v ďalšom období budeme vopred informovať na stránke školy a prostredníctvom EduPage.

Share This