Vážení rodičia žiakov 1. stupňa,

oznamujeme Vám, že musíme pristúpiť k organizačnej zmene.

Zamestnankyne obidvoch školských jedální sú v karanténe, preto nemôžeme od pondelka 15. 2. 2021 do odvolania žiakom 1. stupňa poskytnúť obed. Prosíme, aby ste okrem desiaty a olovrantu deťom zbalili do školy aj obed v škatuľke, ktorý budú jesť v čase obeda. Zabaľte im aj príbor a servítky tak, aby jedlo mohli zjesť rovno zo škatuľky. Dbajte o to, aby ste im pripravili jedlo, s ktorým budú mať hlavne najmladší žiaci čo najmenej problémov pri prenose z domu a pri jedení v provizórnych podmienkach.

Deťom z materskej školy zatiaľ poskytneme jedlo v plnom rozsahu.

Etela Hessová

Share This