V krásny slnečný deň sa prvý stupeň presunul zo školy na cvičenie v prírode do Sadu Janka Kráľa.

Učitelia vytvorili v priestore stanovištia. Na jednom z nich sa preberala zdravotná výchova, kde sa deti mohli dozvedieť o prvej pomoci pri rôznych úrazoch. Dostali odpovede na mnohé otázky a vyskúšali si, napríklad, obväzovanie. Dopravná výchova bola ťažšia. Deti si zmerali svoje sily. Pracovali na teste, v ktorom odpovedali na otázky. Zvíťazila trieda 3.A, ktorá mala najviac správnych odpovedí. Deti sa venovali aj  rozvíjaniu fyzickej zdatnosti v rôznych loptových hrách a skákaním cez švihadlo. Niektorí kresili na chodníky svoje umelecké výtvory. Príjemné športovo-rekreačné doobedie sme ukončili v dobrej nálade.

Share This