Vážení rodičia žiakov 2. stupňa,

na základe momentálne platných pokynov z MŠVVaŠ pokračujú žiaci druhého stupňa základných škôl od 11. 01. 2021 v dištančnom vyučovaní predbežne do 22. 01. 2021. Prípadné zmeny v rozvrhu budú žiakom oznámené cez EduPage a priamo na online hodinách.

Informácie o prípadnom návrate do školy na prezenčné vyučovanie, ktoré bude podmienené testovaním žiaka, jeho zákonného zástupcu a zamestnancov školy, Vám poskytneme v súlade s ďalšími pokynmi z MŠVVaŠ a od zriaďovateľa.

Share This