Vážení rodičia žiakov 1. stupňa,

na základe momentálne platných pokynov z MŠVVaŠ sa žiaci prvého stupňa základných škôl od 11. 01. 2021 učia dištančne predbežne do 15. 01. 2021. O rozvrhu Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage. Jednotnou platformou na online hodiny je v celej našej škole MS Teams. Podrobný návod na prvé prihlásenie nájdete na: https://zsmh.sk/navody/

O organizácii vyučovania informujú triedne pani učiteľky.

Informácie o prípadnom návrate do školy na prezenčné vyučovanie, ktoré bude podmienené testovaním jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy, Vám poskytneme v súlade s ďalšími pokynmi z MŠVVaŠ a od zriaďovateľa.

Share This