Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci dané príklady vypočítajú.

V tomto školskom roku sa na súťaži zúčastnilo 110 žiakov 3. – 8. ročníka, z nich úspešných riešiteľov bolo 43.

Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 9.12.2020. Zúčastnilo sa 42 tretiakov (12 úspešných riešiteľov), 34 štvrtákov (7 úspešných riešiteľov) a 12 piatakov (11 úspešných riešiteľov). Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 3., 4. a 5. ročník sú to Alexandre Van de Flaes III.B, Lea Melišová III.A, DanielKlučka III.A, Cyprián Šulej III.A, Danny Goldenberg III.A, Tamara Kelecsenyová III.B, Šimon Rabatin, III.B, Simona Kobelová III.B, Dorota Fekete III.A, Anna Maglenová III.B, Nathan Pascoe III.B, Ada Cagla Ozkan III.B, Andrej Adamovič IV.A, Lukáš Husenica IV.A, Damjan Ševčík IV.A, Adam Šoltés IV.B, Bystrík Prosnan IV.B, Barbora Očková IV.B, Richard Druska IV.B, Marek Meliš V.A, Filip Strýček V.B, Matija Adámek V.B, Vasil Hriešik Dias Brabo V.B, Viola Munková V.A, Etela Benčová V.A, Adam Novák V.B, Adam Markovič V.A, Dominika Rabatinová V.B, Karolína Dokupilová V.B a Emma Pivanová V.B.

Vo štvrtok 10.12. 2020 si vyskúšali svoje matematické zručnosti žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Zúčastnilo sa 5 šiestakov (štyria úspešní riešitelia), 11 siedmakov (päť úspešných riešiteľov) a 6 ôsmakov (štyria úspešní riešitelia). Ako úspešní riešitelia skončili Dávid Szenczi VII.A, Tomáš Halamiček VII.B, Oliver Dufranc VII.A, Tamara Ištoková VII.A, Alžbeta Thurzová VII.B, Radovan Krasňanský (VIII.B), Eugen Guldán VIII.A, Matej Smieško VIII.B a Adela Benčová VIII.A.

Srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This