Milí rodičia,
MŠVVaŠ zverejnilo dnes informácie o postupe pri obnovení vyučovania 11. 01. 2021 v dištančnej forme a o prípadnom nástupe žiakov do škôl a ich prezenčnom vyučovaní v predpokladaných termínoch 18. 01. 2021 (MŠ a 1. stupeň – po predchádzajúcom pretestovaní zamestnancov a zákonných zástupcov) a podľa aktuálnej situácie zatiaľ len predpoklad – 25. 01. 2021 (2. stupeň – po predchádzajúcom pretestovaní zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov).
O nasledujúcich krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom školskej stránky www.zsmh.sk a cez EduPage, keď budeme mať ďalšie relevantné informácie.
Share This