V dňoch 21. – 28. 08. 2020 budeme rodičov budúcich prvákov  kontaktovať  telefonicky s informáciami k začiatku školského roka.
02. 09. 2020 sa uskutoční zoznámenie sa detí so školou. Budúcich prvákov rozdelíme na dve skupiny so vstupom do budovy na Podjavorinskej: 1. skupina o 7:50 a 2. skupina o 9:00 (konkrétny čas vstupu Vášho dieťaťa sa dozviete vopred telefonicky).
Z dôvodu epidemiologickej situácie Vás žiadame, aby ste rešpektovali pedagógov a nevstupovali do budovy školy. Deti od Vás na školskom dvore prevezmú pani učiteľky, ktoré Vám ich po absolvovaní naplánovanej aktivity (približne v rozsahu jednej hodiny) privedú späť a deti si odvediete so sebou (1. skupina pred deviatou a 2. skupina o desiatej).
03. 09. 2020 sa ráno pri bráne školy dozviete zaradenie Vášho dieťaťa do triedy ku konkrétnej pani učiteľke. Triedne učiteľky Vám poskytnú základné organizačné pokyny. V ten istý deň sa o 16:00 uskutoční rodičovské združenie, na ktorom Vám zodpovedia na Vaše otázky.
Prosíme Vás o trpezlivosť a porozumenie.
Zároveň Vás žiadame o sledovanie školskej stránky www.zsmh.sk, na ktorej v priebehu posledného augustového týždňa zverejníme Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Vyplnené a podpísané dokumenty je potrebné odovzdať pedagogickému pracovníkovi hneď v prvý školský deň.
Share This