Noc výskumníkov

  28. sep 2018    Udalosť    2. stupeň   28. 9. 2018

Dňa 28.9.2018 sa naši šiestaci a siedmaci zúčastnili na podujatí Noc výskumníkov. Zaujímavá akcia v priestoroch bratislavskej Starej tržnice bola organizovaná prostredníctvom viac, ako osemdesiatich vedeckých stánkov, kreatívnych workshopov a iných atraktívnych vystúpení. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rozmanitými ... čítať ďalej

Pasovanie prvákov – Cesta odvahy

  26. sep 2018    Udalosť    1. stupeň   26. 9. 2018

26.09.2018 boli naši prváčikovia pasovaní za platných členov ŠKD. Podmienkou bolo naučiť sa Sľub prváka a splniť určené športové disciplíny. Tie napokon všetci úspešne zvládli. A tak ich vítame medzi nami v ŠKD a prajeme im veľa úspechov v šk. r. 2018 /2019 . ... čítať ďalej

Európsky deň jazykov

  26. sep 2018    Udalosť    2. stupeň   26. 9. 2018

Dňa 26.9.2018 sa každoročne koná Európsky deň jazykov. Žiaci 6.ročníka a triedy 8.A mali tento rok za úlohu komunikovať v cudzom jazyku v každodenných situáciách. Šiestaci dostali 4 otázky, s ktorými mali osloviť okoloidúcich ľudí. Po polhodine netradičnej aktivity s vyučujúcimi prediskutovali svoje zážitky a dojmy. ... čítať ďalej

Prvý deň v škole

  2. sep 2018    Udalosť    1. stupeň   2. 9. 2018

Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach. Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Hessovej deti s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili s novým prostredím. Čakali ... čítať ďalej

OLOMÁNIA – celoročný projekt

   Udalosť    Celá škola   2. 7. 2018

V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do  Olománie – celoročnej súťaže, ktorú vyhlásila firma OLO. Je to dlhodoý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských základných a materských škôl. Jeho cieľom je naučiť deti správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy recyklácia, ochrana životného prostredia, ... čítať ďalej

Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov

  21. jun 2018    Udalosť    2. stupeň   21. 6. 2018

Dňa 21. 6. sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov zo staromestských škôl, na ktoré sme nominovali 2 žiačky. V mene starostu MČ Staré Mesto oceňovala žiakov zástupkyňa starostu pani Jana Španková. Meno a priezvisko: Monika Spurná Ročník: 9. Odôvodnenie: Monika ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

  19. jun 2018    Udalosť    Nezaradené   19. 6. 2018

V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné ... čítať ďalej

MDD Poľný mlyn

  1. jun 2018    Udalosť    1. stupeň   1. 6. 2018

Žiaci I.A oslávili sviatok detí na akcii, ktorú organizovala pre deti svojich zamestnancov NAKA. Pretože jeden otecko je tam zamestnaný, mohli sme sa zúčastniť. Podujatie bolo pri Poľnom mlyne neďaleko Stupavy. Deti mohli vidieť prácu policajného zboru, záchranárov i hasičov. Niektoré činnosti si aj vlastnoručne vyskúšali, ... čítať ďalej

Škola v prírode

  14. may- 18. may. 2018    Udalosť    1. stupeň   18. 5. 2018

V dňoch 14. – 18.5.2018 sa 64 žiakov z I.A (18), II.B (22) a IV.A (24) zúčastnilo na pobyte v škole v prírode v turistickej ubytovni Horská chata Limba v Skalke pri Kremnici v Kremnických vrchoch. Pobyt zabezpečilo Občianske združenie Detský Babylon z Nitry. Počasie nám síce neprialo, ale deti mali zabezpečený príťažlivý ... čítať ďalej

Zápis do 1. ročníka

  21. apr 2018    Udalosť    1. stupeň   21. 4. 2018

Zápis do I. ročníka sa v tomto školskom roku konal v dňoch 20. – 21. apríla 2018. Za dva dni sa prišlo zapísať viac ako 80 detí. Pokiaľ sa rodičia s pani zástupkyňami venovali administratívnym veciam, deti sa hrali v herni so žiakmi 8. a 9. ročníka. Čakali, kým si po ne prídu pani učiteľky. Hlavne v piatok bolo čakanie ... čítať ďalej

Prevencia kyberšikany

  12. apr 2018    Udalosť    2. stupeň   12. 4. 2018

Naši ôsmaci  sa v novembri  zúčastnili na preventívnej aktivite zameranej na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Kyberšikana je aktuálna a pálčivá téma, ktorá sa úzko dotýka vyrastajúcej generácie, keďže popri rodinnom, školskom a kamarátskom živote žijú  anonymný a  málo kontrolovaný  život na internete.  ... čítať ďalej

Celoškolský turnaj v stolnom tenise

  28. mar 2018    Udalosť    2. stupeň   28. 3. 2018

V rámci osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých a Dňa učiteľov sme 28.3.2018 v našej škole zorganizovali celoškolský turnaj v stolnom tenise. V tento deň si žiaci 2. stupňa namiesto vyučovania mali možnosť zašportovať a porovnať svoje schopnosti v stolnom tenise so svojimi spolužiakmi a učiteľmi. Celkovo sa do turnaja ... čítať ďalej

Deň otvorených dverí – Rozprávková jar

   Udalosť    1. stupeň   27. 3. 2018

Už štvrtý rok pripravujeme v rámci Dňa otvorených dverí pre deti z materských škôl tvorivé dielne. Deti prišli s pani učiteľkami z materských škôl, alebo individuálne s rodičmi. V každej triede si mohli vyrobiť zaujímavé výrobky s jarnou tematikou, žiaci z III.A si pre ne pripravili divadelné predstavenie v telocvični. ... čítať ďalej

Metodický deň

  25. jan- 26. jan. 2018    Udalosť    1. stupeň   25. 1. 2018

Aj v tomto školskom roku sme privítali v triedach prvých ročníkov rodičov našich žiakov. Metodický deň v I.B sa konal dňa 25.januára 2018 a v I.A 26. januára 2018. Pani učiteľky sa snažili spolu s deťmi ukázať rodičom tradičné i tvorivé spôsoby vyučovania na hodinách slovenského jazyka a matematiky. Ako každý rok, ... čítať ďalej

Vianočná koleda

  22. dec 2017    Udalosť    2. stupeň   22. 12. 2017

Žiaci literárno-dramatického krúžku si pre nás pripravili zaujímavé predstavenie o tajomstve Vianoc s názvom Vianočná koleda. Stvárnili život pána Scrooga, ktorý neznášal Vianoce, preto k nemu pristupovali duchovia minulých, prítomných a budúcich Vianoc a ukazovali mu rôzne udalosti z jeho života, ktoré premenili jeho zmýšľanie ... čítať ďalej

Legiovlak

  8. dec 2017    Udalosť    2. stupeň   8. 12. 2017

Už druhýkrát sa žiaci našej školy zúčastnili na putovnej česko-slovenskej výstave Legiovlak v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Výstava, ktorú pripravila Československá obec legionářská v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika, predstavuje v trinástich dobových vozňoch vznik a vývoj ... čítať ďalej

Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí

  28. nov 2017    Udalosť    2. stupeň   28. 11. 2017

Dňa 28.11.2017 sa na našej škole uskutočnila vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí. Výstavu pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Ústavom politických vied SAV. Vernisáž, na ktorej sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka, otvorili Dr. Vrábel z Ústavu politických vied SAV. Previedol žiakov ... čítať ďalej

Európsky deň jazykov

  16. nov 2017    Udalosť    2. stupeň   16. 11. 2017

Žiaci 5.B a 6. ročníkov sa zúčastnili na podujatí v kníhkupectve Pantha Rhei v rámci Európskeho dňa jazykov, ktoré pripravilo v spolupráci s vydavateľstvom Raabe. Mohli si otestovať svoje schopnosti v teste z nemčiny a angličtiny, okrem toho sa zapojili do jazykových hier a zoznámili sa s beletriou v cudzích jazykoch. ... čítať ďalej

Vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi

  15. nov 2017    Udalosť    2. stupeň   15. 11. 2017

Pri príležitosti 15. výročia prinavrátenia pôvodného názvu škole sa na druhom stupni konala dňa 6. novembra 2017 vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi. Výstavu venovanú osobnosti Dr. Hodžu pripravil Ústav politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika. Svojou prítomnosťou nás poctila pani ... čítať ďalej

Oliho príbeh

   Udalosť    1. stupeň   14. 11. 2017

Pod vedením príslušníčky Policajného zboru v Bratislave npor. Mgr. Jany Ďurkovičovej sa dňa 14.11.2017 žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili na besede zameranej na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach. Pútavo spracované video o deťoch, ktoré sa hrávali  pri koľajniciach a doplatili na to životom, deti zaujalo. ... čítať ďalej

Bibliotéka

  10. nov 2017    Udalosť    1. stupeň   10. 11. 2017

Prváci sa zúčastnili na podujatí Bibliotéka v bratislavskej Inchebe, súčasťou ktorej bola prezentácia knihy Abecedárik na pódiu Deti sú naše knihy. Prezentáciu bola interaktívna, takže sa do nej mohli aktívne zapojiť. Víla Abeceda predstavovala niektoré písmená z knižky a deti jej pomáhali riešiť tajničku, ktorá bola vyskladaná ... čítať ďalej

Hvezdáreň v Hurbanove

  27. oct 2017    Udalosť    Nezaradené   27. 10. 2017

Naši štvrtáci si spríjemnili upršaný deň návštevou  jedného z prvých observatórií v Európe. Očakávania boli veľké, keďže planetárium prešlo v nedávnej minulosti  rozsiahlou rekonštrukciou a digitalizáciou. Žiaci si vo vynovených priestoroch prezreli oblohu, súhvezdia, planéty slnečnej sústavy a vesmírnych ... čítať ďalej

Pin It on Pinterest