Pocta Majstrovi v udalostiach:

Pocta Majstrovi

  11. jan 2019    Udalosť    Celá škola   11. 1. 2019

V rámci projektu Pocta majstrovi, ktorý naša škola iniciovala pre desiatimi rokmi, vystúpili vybraní žiaci piateho ročníka pri príležitosti spomienky na básnika Milana Rúfusa v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Na vystúpenie sa svedomito pripravovali a veľmi pekne zvládnutou dramatizáciou prebásnenej rozprávky Či ... čítať ďalej

Pocta majstrovi

   Udalosť    Celá škola   19. 12. 2013

Dňa 19.12.2013 sme si so žiakmi I. stupňa našej školy pripomenuli významného slovenského literáta Milana Rúfusa.Spomienka na jeho dielo a literárny odkaz sa stala na našej škole tradíciou. Deti vystúpili s nádherne pripraveným a pestro spracovaným kultúrnym programom pred svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami. Nechýbali básne, ... čítať ďalej

Pocta Majstrovi

   Udalosť    Celá škola   10. 1. 2011

V súvislosti s celoslovenským projektom Pocta Majstrovi, ktorý naša škola spustila pred dvoma rokmi, sme si pripomenuli dve výročia Majstra Milana Rúfusa. V decembri to bolo 82. výročie jeho narodenia a na začiatku januára uplynuli dva roky od jeho smrti. Aj tento rok sme pripravili výstavku Majstrových kníh, panely a nástenky s informáciami ... čítať ďalej