Vážení rodičia,

ďakujeme za spoluprácu a porozumenie všetkým rodičom, ktorí pochopili situáciu, v akej sme sa v sobotu večer ocitli a nezostávalo nám iné riešenie, len požiadať Vás o to, aby ste pripravili pre svoje deti obed do školy.

Sme radi, že sme napriek ťažkej situácii a prekážkam mohli začať prezenčné vyučovanie. Pomaly sa nám vrátia aj pani učiteľky, ktoré mali po očkovaní komplikácie a dúfame, že to všetci spoločne zvládneme v zdraví.

Prosíme o trpezlivosť a súčinnosť pri riešení všetkých problémov, ktoré nás nepochybne ešte spolu čakajú. Máte naozaj výborných a zodpovedných kvalitných pedagógov, ktorí so cťou zvládli dištančné vyučovanie a so cťou pracujú s Vašimi deťmi na prezenčnom vyučovaní. Dúfame, že bude čo najmenej dôvodov na prerušenie vyučovania. MČ Staré Mesto ako náš zriaďovateľ sa musí zo zákona riadiť podľa Covid automatu a následne školy podľa Covid semaforu a tam čísla a farby nepustia.

Etela Hessová

Share This