Od zajtra, 16. 2. 2021 (utorok) budú žiaci 1. stupňa a deti MŠ riadne obedovať v školskej jedálni na Podjavorinskej. MČ Staré Mesto zabezpečí prevoz stravy z inej školskej jedálne a my zabezpečíme jej výdaj.

Opäť pripomíname, že dňom spustenia prezenčného vyučovania sú všetky deti MŠ a žiaci 1. stupňa, ktorí chodia na obed, prihlásení na odoberanie stravy, preto je nutné odhlásenie neprítomného dieťaťa uskutočniť najneskôr do 7:30 ráno obvyklým spôsobom u vedúcej školskej jedálne.

Share This