Žiaci 7.B sa zapojili do spolupráce s americkou základnou školou Millington Community School v Michigane. Kontakt nadviazali už v šiestom ročníku. Naša spolupráca prebieha v podobe listov a projektov, ktoré si posielame a odpovedáme na ne.
Prvou témou bolo predstavenie sa, žiaci písali o svojich koníčkoch a meste/krajine, kde bývajú.

Obsahom ďalších listov bolo písanie o obľúbených kníhach a umení.
Zatiaľ posledným projektom bola spoločná prezentácia na tému 10 vecí, ktoré ma vedia rozosmiať – ako odpoveď na webovú stránku, ktorú pre nás vytvorili žiaci z Ameriky.
Na úplne poslednú spoločnú úlohu ešte len čakáme.

OZNAČENIA
Share This