V tomto školskom roku sme privítali prvákov opäť v troch triedach.

Noví školáci, ich rodičia i starí rodičia, pani riaditeľka a pani učiteľky s pani vychovávateľkami – všetci sme sa stretli v telocvični. Starší žiaci pod vedením pani učiteľky Ľubky Benkovej privítali prváčikov milým kultúrnym programom. Pani riaditeľka Hessová sa prihovorila deťom i rodičom. Po jej príhovore sa predstavili triedne pani učiteľky a prečítali mená svojich nových žiakov. Slávnosť pokračovala v nádherne vyzdobených a pripravených triedach.

Deti sa dozvedeli, čo ich v škole čaká a čo si majú pripraviť na nasledujúce dni.

Prajeme všetkým prvákom aj ich rodičom veľa zdravia a úspechov!

OZNAČENIA
Share This