spolupráca v udalostiach:

Pošta z Ameriky

   Udalosť    2. stupeň   2. 9. 2015

Žiaci 7.B sa zapojili do spolupráce s americkou základnou školou Millington Community School v Michigane. Kontakt nadviazali už v šiestom ročníku. Naša spolupráca prebieha v podobe listov a projektov, ktoré si posielame a odpovedáme na ne. Prvou témou bolo predstavenie sa, žiaci písali o svojich koníčkoch a meste/krajine, kde bývajú. Obsahom ... čítať ďalej

Veľké africké športovanie

   Udalosť    2. stupeň   3. 10. 2013

My šiestaci sme dňa 3.10.2013 boli znovu na návšteve v Spojenej škole Dúbravská cesta 1. V tejto škole sa vzdelávajú deti s viacnásobným postihnutím – mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým a zmyslovým postihnutím. Sú to naši dlhoroční kamaráti a spolu s nimi a športovcami z Kene sme sa zúčastnili ... čítať ďalej

Pomohli sme kamarátom – dávať je dar

   Práce    1. stupeň   10. 6. 2011

Už tretí rok spolupracujeme so Spojenou školou na Dúbravskej ceste 1. Tento rok sme chceli urobiť deťom z Dúbravskej cesty radosť, a preto sme sa rozhodli venovať im po dohode s našimi deťmi finančný zisk z detskej burzy na nákup učebných pomôcok. Naši tretiaci sa teda opäť vybrali na návštevu. Spoločné stretnutie začalo elektronickou ... čítať ďalej

ZOO v materskej škole

   Udalosť    1. stupeň   15. 3. 2011

Deti z materskej školy pozvali svojich kamarátov prvákov na divadielko o zvieratkách.Úsmevné predstavenie o zvieratkách pobavilo nielen najmenších z materskej školy, ale aj prváčikov. Deti sa do predstavenia mohli zapájať a napodobňovať zvieratká. ... čítať ďalej

Predškoláci na nášteve v škole

   Udalosť    Materská škola   20. 12. 2010

Predškoláci z materskej školy sa už veľmi tešia do školy.S radosťou navštívili svojich kamarátov školákov v triede. Oboznámili sa s prostredím a zistili, čo ich v septembri čaká. Predstavili sa so svojím krátkym programom a vypočuli si aj piesne a básne v podaní školákov. Prezreli si učebnice a písanky detí. Už teraz sa ... čítať ďalej