súčasť v udalostiach:

Praveká súťaž pre školy

   Úspechy    1. stupeň   11. 4. 2011

Deti zo školského klubu sa zapojili do 1. ročníka celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach. Dopĺňali chýbajúce písmená v texte, hľadali správne odpovede z dejepisu, riešili matematické úlohy a kreslili, ako sa žilo v pravekej dobe kamennej v čase bojnických neandertálcov. Výhrou je zájazd ... čítať ďalej