Pred zápisom do I. ročníka nás v triede I.A navštívili predškoláci z našej materskej školy.

Veľmi sme sa na nich tešili. Po príchode sme im zaspievali našu najobľúbenejšiu pesničku a vypočuli sme si aj tú ich. Zarecitovali nám aj pekné básničky. Potom sme sa s nimi zahrali na školu. Pani učiteľka im rozdala pracovné listy a my sme im čítali zadania a pomáhali s vypracovaním úloh. Boli veľmi šikovní, skoro vôbec pomoc nepotrebovali. Na záver sme sa chvíľočku zahrali v triede na koberci. Škôlkári nás obdarovali vlastnoručne vyrobenými záložkami. Rozlúčili sme sa so želaním, aby sa im všetkým darilo na zápise do I. ročníka.

OZNAČENIA
Share This