Pred zápisom do I. ročníka nás v triede I.A navštívili predškoláci z našej materskej školy.

Veľmi sme sa na nich tešili. Po príchode sme im zaspievali našu najobľúbenejšiu pesničku a vypočuli sme si aj tú ich. Zarecitovali nám aj pekné básničky. Potom sme sa s nimi zahrali na školu. Pani učiteľka im rozdala pracovné listy a my sme im čítali zadania a pomáhali s vypracovaním úloh. Boli veľmi šikovní, skoro vôbec pomoc nepotrebovali. Na záver sme sa chvíľočku zahrali v triede na koberci. Škôlkári nás obdarovali vlastnoručne vyrobenými záložkami. Rozlúčili sme sa so želaním, aby sa im všetkým darilo na zápise do I. ročníka.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This