Tretiaci strávili príjemné chvíle na výchovnom koncerte v Zichyho paláci.

Hudobná pantomíma, na ktorej sa žiaci  nielen dobre zabávali, ale overili si aj svoje vedomosti z rôznych oblastí, bola veľmi zaujímavá. Deti mohli vstupovať priamo do deja a boli tak súčasne divákmi i účinkujúcimi. Takýchto výchovných koncertov by sme si želali navštíviť viac.

OZNAČENIA
Share This