V apríli sa konalo školské kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2016.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Do tretej kategórie žiakov VII. až IX. ročníka sa v tomto školskom roku žiaci nezapojili.

Víťazi:

I. kategória – žiaci I. až III. ročníka

1. miesto Juraj Klučár I.A

2. miesto Tereza Katrincová II.B

3. miesto Nataša Némethová II.A

II. kategória – žiaci IV. až VI. ročníka

1. miesto Michal Malík IV.B

2. miesto Bianka Berecová IV.B

3. miesto Lujza Michalková V.B

Srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This