Naši predškoláci sa počas tohto školského roka ocitli spoločne s našimi školskými špeciálnymi pedagogičkami v Krajine slov, kde sa postupne zoznámili s jej obyvateľmi. Do Krajiny slov sa preniesli vďaka Tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Tento tréningový program má dlhodobý pozitívny vplyv na jazykový vývin dieťaťa. Fonematické uvedomovanie vnímame ako tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorou preventívne pôsobíme proti možnému zlyhaniu v škole. Zároveň tento program rozvíja osobnosť dieťaťa, pripravuje ho na učenie sa a napomáha dobrému štartu v škole.

Tohtoročným predškolákom želáme veľa úspechov v ich prvom školskom roku a tešíme sa na ďalších, s ktorými budeme pracovať v budúcnosti.

Share This