Naša škola sa tento rok zapojila do projektu Naše mesto, čo je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku.

Z rôznych firiem sa nám nahlásilo vyše 30 dobrovoľníkov, ktorí 09.06.2023 prišli na prvý stupeň skrášliť a vyčistiť priestory školy.

Kvôli počasiu sme museli všetky plánované aktivity presunúť do interiéru, alebo nájsť alternatívne možnosti. Našich dobrovoľníkov to však neodradilo, pomohli nám upratať a vyumývať celú telocvičňu aj priestor s pomôckami, umyli zábradlie na všetkých poschodiach, zrepasovali a namaľovali lavičky a taktiež vonku vytrhali burinu. Patrí im veľká vďaka a veríme, že projekt Naše mesto sa stane každoročnou aktivitou na našej škole.

Poďakovanie patrí hlavne pani Zakuciovej, ktorá školu do tohto projektu zapojila a taktiež pani Vaškovej za pomoc pri organizácií.

Share This