Dňa 15.11.2011 sa v našej škole uskutočnila prednáška určená pre žiačky deviateho ročníka zameraná na tému domáceho násilia.

V spolupráci s preventistkou z PZ BA sme zrealizovali prednášku zameranú na domáce násilie, špeciálne na násilie páchané na ženách. Žiačky deviateho ročníka sa dozvedeli, že domáce násilie nie je závislé od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnickej a náboženskej  príslušnosti, od temperamentu ako i od mentálnej výbavy agresora i obete. Pri telesnom, sexuálnom, psychickom alebo ekonomickom násilí v rodine ide vždy o neprávo, proti ktorému je možné brániť sa. Žiačky sa dozvedeli, že každá forma násilia, teda aj medzi členmi rodiny je na Slovensku trestná! Nikto nie je povinný znášať násilie zo strany partnera. Chyba je vždy na strane násilníka, nie na strane obete! Cieľom prednášky bolo poskytnúť žiačkam informácie ako postupovať, keď sa niekto stane obeťou domáceho násilia, ako nestrácať odvahu, jednať ihneď a nepodceňovať situáciu. Dozvedeli sa, kde hľadať pomoc a podporu.

OZNAČENIA
Share This