domáce násilie v udalostiach:

Prevencia domáceho násilia

   Udalosť    Celá škola   15. 11. 2011

Dňa 15.11.2011 sa v našej škole uskutočnila prednáška určená pre žiačky deviateho ročníka zameraná na tému domáceho násilia. V spolupráci s preventistkou z PZ BA sme zrealizovali prednášku zameranú na domáce násilie, špeciálne na násilie páchané na ženách. Žiačky deviateho ročníka sa dozvedeli, že domáce násilie ... čítať ďalej

Prevencia domáceho násilia

   Udalosť    2. stupeň   7. 4. 2010

Dňa 7.4.2010 dobrovoľníčky z centra Nádej prednášali našim deviatakom o domácom násilí. Súčasťou nášho školského projektu Kvalitný život je aj prevencia domáceho násilia. Do školy sme pozvali dobrovoľníčky z centra Nádej, ktoré porozprávali našim deviatakom o problémoch, spojených s domácim násilím. Deviataci sa dozvedeli, ... čítať ďalej