násilie páchané na ženách v udalostiach:

Prevencia domáceho násilia

   Udalosť    Celá škola   15. 11. 2011

Dňa 15.11.2011 sa v našej škole uskutočnila prednáška určená pre žiačky deviateho ročníka zameraná na tému domáceho násilia. V spolupráci s preventistkou z PZ BA sme zrealizovali prednášku zameranú na domáce násilie, špeciálne na násilie páchané na ženách. Žiačky deviateho ročníka sa dozvedeli, že domáce násilie ... čítať ďalej