dejepis v udalostiach:

Školské kolo Dejepisnej olympiády

   Úspechy    2. stupeň   11. 12. 2012

Dejepisná olympiáda vzbudila u našich žiakov aj v tomto školskom roku mimoriadny záujem. Do školského kola súťaže sa zapojilo 47 žiakov 6. – 9. ročníka.Z každého ročníka postupujú vo svojej kategórii prví dvaja umiestnení. Našu školu budú v obvodnom kole súťaže reprezentovať títo žiaci:Kategória C (9. ročník)1.   ... čítať ďalej

Pripomenuli sme si Antona Bernoláka

   Udalosť    2. stupeň   19. 10. 2012

Žiaci 7. – 9. ročníka našej školy navštívili v predchádzajúcich dňoch výstavu venovanú životu a dielu predstaviteľa prvej generácie národného obrodenia Antonovi Bernolákovi.Výstava sa uskutočnila v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca a zorganizovala ju Matica slovenská. Prostredníctvom panelovej expozície a ... čítať ďalej

Školské kolo Dejepisnej olympiády

   Úspechy    Celá škola   8. 12. 2010

V decembri sme zorganizovali aj školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa na nej 21 žiakov 6. – 9. ročníka. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. Prvá bola zameraná na vedomosti žiakov z dejepisu v aktuálnom ročníku. Druhá časť mala vo všetkých kategóriách spoločnú tému - Slovensko v Habsburskej monarchii ... čítať ďalej

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku – Poznávaj a pamätaj

   Udalosť    2. stupeň   15. 10. 2010

V dňoch 12. - 14. októbra absolvovali naši ôsmaci a deviataci trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Program exkurzie bol naozaj plný a veľmi zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, sukienicu, najstaršiu krakowskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, ... čítať ďalej