výstava v udalostiach:

Majstrovstvo bábkovej animácie

  27. oct 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   27. 10. 2016

Poľský inštitút pripravil výstavu diel významného tvorcu poľského i svetového animovaného filmu, scenáristu a scénografa Tadeusza Wilkosza, ktorú si boli pozrieť aj deti z nášho školského klubu. Kolekciu diel Tadeusza Wilkosza, ktorý svoju tvorbu venoval predovšetkým deťom, si mohli naši žiaci pozrieť ako sprievodné podujatie ... čítať ďalej

Bibiana – ŠKD

   Udalosť    ŠKD   18. 12. 2015

V predvianočnom čase deti zo školského klubu navštívili Bibianu, kde si prezreli aktuálne výstavy.Prvá im sprostredkovala život a dielo jedného z najznámejších slovenských grafikov a maliarov Albína Brunovského a fantazijný svet  Mira Cipára. Druhá bola venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Cez vtipnú rozprávku ... čítať ďalej

Výstava v Bibiane

   Udalosť    ŠKD   26. 5. 2015

Deti zo školského klubu navštívili Bibianu, kde si prezreli aktuálnu výstavu. Prvá časť sprostredkovala deťom tému kolesá v širšom kontexte. Druhá časť bola zameraná na auto. Deti si mohli vyskúšať, ako kolesá pomáhajú ľuďom, ale i to, ako to bez kolies nefunguje. Zároveň mali možnosť tvorivo vstupovať do výtvarných ... čítať ďalej

Mirbachov palác

   Udalosť    1. stupeň   5. 5. 2014

Dna 5. mája 2014 navštívili tretiaci Mirbachov palác. Od konca januára sa v ňom koná výstava obrazov slávneho maliara Alfonsa Muchu. Deti videli viac ako 70 malieb a kresieb tohto významného moravského rodáka. Vďaka detskej sprievodkyni sa veľa dozvedeli o autorovi, ale aj o historickom období, kedy svoje diela tvoril. Po vzhliadnutí ... čítať ďalej

Triedy ožili jeseňou

   Práce    Celá škola   29. 10. 2012

Žiacky parlament na 1. stupni vyzval žiakov, aby si vo svojich triedach zhotovili výstavku – PLODY JESENE. Potešilo nás, že sa zapojili všetky triedy od prvých až po štvrté ročníky. Členovia parlamentu, ktorí  hodnotili tieto práce, mali veľmi ťažkú úlohu. Pozreli si výstavky vo všetkých triedach a ocenili nápady, kreativitu ... čítať ďalej

Pripomenuli sme si Antona Bernoláka

   Udalosť    2. stupeň   19. 10. 2012

Žiaci 7. – 9. ročníka našej školy navštívili v predchádzajúcich dňoch výstavu venovanú životu a dielu predstaviteľa prvej generácie národného obrodenia Antonovi Bernolákovi.Výstava sa uskutočnila v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca a zorganizovala ju Matica slovenská. Prostredníctvom panelovej expozície a ... čítať ďalej

Výstava v Japonskom veľvyslanectve

   Udalosť    ŠKD   9. 10. 2012

Deti zo školského klubu navštívili Japonské veľvyslanectvo. Pozreli si mimoriadnu výstavu fotografií a detských kresieb.Vznikla pri príležitosti návštevy pána prezidenta SR I. Gašparoviča  v Japonsku. Aj deti z našej školy poslali svoje kresby, aby vyjadrili podporu japonským kamarátom. Výstava sa všetkým veľmi páčila. ... čítať ďalej

Energia tretieho tisícročia

   Udalosť    Nezaradené   12. 10. 2011

Žiaci šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka navštívili interaktívnu výstavu pod názvom Energia tretieho tisícročia, kde si mohli vyskúšať výrobu energie "na vlastnej koži". Spoznávali alternatívne zdroje energie pomocou zaujímavých exponátov. ... čítať ďalej

Výstava – Bratislava objektívom detí a mládeže

   Práce    Nezaradené   16. 4. 2011

Mestský detský parlament hlavného mesta SR ponúkol deťom možnosť vyjadriť názor na svoje mesto pomocou štetca a ceruzky. Do tohto projektu sa zapojili aj deti z druhého ročníka z krúžku Mladý sprievodca. Výtvarné práce boli na tému: "Aby to aj naši vnuci videli" a "Bratislavské podhradie :Tak by sme to chceli mať". ... čítať ďalej