Alternatívne vyučovanie prírodovedy v 1.B triede. Na prírodovede sa prváci učia najmä o zvieratkách. Jeden z našich rodičov preto zariadil, aby sokoliari z Červeného Kameňa prišli za deťmi do školy.

Sokoliari žiakom predstavili štyroch dravcov:

  • výra skalného
  • orla skalného
  • myšiaka červenochvostého
  • sokola rároha

Deti si mohli dravce pohladkať a vidieť ako lietajú. Pán sokoliar povedal deťom všetko, čo ich zaujímalo. Najväčším zážitkom bola fotografia s dravcom na ruke.

OZNAČENIA
Share This