Stalo sa už tradíciou, že celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa koná v priestoroch našej školy. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. V našej škole sa stretli víťazi krajských kôl tejto súťaže. Nás reprezentovala Jasminka Michalčáková, ktorá sa v kategórii 1B umiestnila na vynikajúcom druhom mieste.

Share This